Author: Sekretaer

Larvik kommunes kulturpris 2018 til Inger Martinsen

Inger Martinsen fikk i helga Larvik kommunes kulturpris for 2018. Utdrag av juryens begrunnelse: “Hun er en viktig bidragsyter i å fremme og vedlikeholde rødlisteteknikker. Hun har mange års styreverv i Larvik husflidslag og noen år i Vestfold hudflidslag og…