Flott kurs avholdt i pilefletting i høst

I høst arrangerte vi igjen et pileflettingskus med Frødis og Magne Stiansen fra Kurvboden i Sarpsborg. Vi hadde mange påmeldte og det ble laget noen flotte kurver!

Vi arrangerer ikke nytt pileflettingskurs til våren, men om du er interessert i dette, kom gjerne med innspill til en av våre studieledere slik at det evnt kan planlegges på nytt til høsten.