Hoppetau

Å lage hoppetau er en aktivitet Larvik Husflidslag tar med seg ut når vi er ute og profilerer oss. Dette er en gammel tradisjon som viser hvordan tau ble laget tidligere, og veldig populært blant barn. I Norge hadde vi fra gammelt av flere reperbaner, mer om disse kan du lese i denne artikkelen.

Vi pleier å bruke tre forskjellige farger per hoppetau.

Den ene enden må forankres godt i ett bord eller lignende.

Den andre enden er festet i en plate som snurres rundt, og skaper tvinn på kordelene.

Når det er nok tvinn på, løsnes enden som er festet i bordet, og tauet tvinner seg. Man må være minst to til dette, en i hver ende.