Rødlisteprosjekt: Flisefat

Norges husflidslag rødliste

Rødlista retter oppmerksomheten mot teknikker som er lite i bruk, gjemt og nesten glemt! Rødlista er ingen ferdig liste, men et prosjekt hvor våre lokallag selv velger ut hvilke teknikker fra eget område som må læres videre før det er for sent.

 

I Larvik husflidslag har vi valgt «Flisefat» som vårt rødlisteprosjekt. Deltakere i prosjektet har vært Marit Sundt, Inger Martinsen og Øyvind Foshaug. Reidar Løvås har vært læremester.