Årsmøte 7. februar og Rødlisteprosjektet flisfat

Det er årsmøte 7. februar kl. 19.00. Vi gjennomfører årsmøte jf. sakliste under.

Når årsmøte er gjennomført vi Marit Sundt fortelle om rødlisteprosjektet flisfat. Du kan se filmene som er laget på youtube.

Saksliste årsmøte

 1. Valg av møteleder og to til å undertegne protokollen
 2. Årsmelding
 3. Revidert regnskap
 4. Arbeidsplan og budsjett for 2017
 5. Innkomne saker
 6. Valg av:
  • Styreleder
  • Styremedlemmer
  • Varamedlemmer til styret
  • Utsendinger til fylkeshusflidslagets årsmøte
  • Revisor
  • Valgkomite for neste årsmøte

———————————————————————————————

På årsmøtet 9. februar 2016 ble Strategisk plan 2016  – 2019 vedtatt.

Gjeldende vedtekter for Larvik husflidslag.