Gratulerer til Kari Helberg Roligheten!

Larvik Husflidslag gratulerer så mye vårt medlem Kari Helberg Roligheten! Hun har sendt inn arbeider til Husflidstavlinga på Dyrsku’n i Seljord. Kari er også medlem i Norske Filtmakere.

I år ble det to andrepremier for hennes to kjoler i nunofilt.  Den blå kjolen ble premiert i formgivingsklassen og den turkise i håndverksklassen.

HUSFLIDSTEVLINGA 2012
Husflidstevlinga på Dyrsku’n i Seljord er Norges største premierte husflidstevling.  Den arrangeres hvert år andre helgen i september i samarbeid med Norges Husflidslag, der Eva Flatin er representant for Norges Husflidslag.  Hun fortalte at det var gode tilbakemeldinger fra publikum på utstillingen av arbeidene i årets tevling, og at de innsendte arbeidene i år holdt en høy kvalitet.
”Husflidstevlinga Dyrsku’n speglar dei rike husflidstradisjonane rundt om i landet, og har som mål å ta vare på både tradisjon, nyskaping, kvalitet, breidde og mangfald, i tillegg til å auke rekrutteringa til husflidsfaga. Det er ei open tevling der alle kan ta del, og der både dei som har handverket sitt som hobby og dei som driv profesjonelt er velkomne til å delta.”
Innenfor tekstil deles arbeidene inn i ulike undergrupper.
–  Maskearbeid
–  Toving
–  Brodering
–  Vev
–  Saum
–  Bunad
–  Eksperimentell form

I hver undergruppe kan det sendes inn arbeider innefor to kategorier, handverk og formgiving.  Kriteriene i hver kategori er gjengitt nedenfor.

Handverk:
Utøvarar som sender inn arbeid i handverksklassa vil få ei vurdering av dei handverksmessige kvalitetane til arbeidet. I denne klassa er det ikkje sett krav til at utøvaren skal ha komponert mønsteret til arbeidet sjølv.
– Formgjeving:
I formgjevingsklassa må utøvaren ha vore med i arbeidsprosessen frå idè til ferdig arbeid. Det er mogeleg å melde på arbeid der fleire har arbeidd saman.