Lagsmøte med Gunn Birigirsdottir

I dag får vi besøk av Gunn Birgirsdottir som skal inspirere oss om islandsk skaperglede og gode historier – med vekt på ULL!