Larvik kommunes kulturpris 2018 til Inger Martinsen

Inger Martinsen fikk i helga Larvik kommunes kulturpris for 2018.

Utdrag av juryens begrunnelse:

Hun er en viktig bidragsyter i å fremme og vedlikeholde rødlisteteknikker. Hun har mange års styreverv i Larvik husflidslag og noen år i Vestfold hudflidslag og har vært lærer på mange ulike kurs. Hun har blitt brukt som instruktør både innen og utenfor fylket og blir fortsatt invitert til arrangementer for å demonstrere ulike teknikker innen husflidsfaget. Hun er fortsatt aktiv og en stor kilde til kunnskap og inspirasjon for neste generasjoner. Vi gratulerer og gleder oss med Inger!