Grendehuset Bølgen ønsker deltakelse fra håndarbeidskyndige!

Hver mandag er det grendehus i Bølgen kulturhus. Det er middag fra kl.17.30 og tid for bl.a håndarbeid fra kl. 19-21. Vi er blitt spurt om å delta for å bidra med erfaring til dem som ønsker litt hjelp med ulike håndarbeider. Arrangementet er blitt en suksess, men vi trenger flere som kan møte opp og bidra. L
Kan du hjelpe til?

Les mer om detaljene og programoversikten på Bølgens hjemmeside.

Grendehuset – Middag for en hundrings // foredrag // lag og foreninger // spilling // film