Himmelsengen; i det høye herskaps sovegemakk

Tirsdag 02.04 kl.19.00 er tema på vårt lagsmøte som over. Gro Stalsberg fra Larvik museum kommer og gir oss et innblikk i historien til beboere i Herregården.