Styret og verv

Våre vedtekter kan du lese ved å klikke her.

Etter årsmøtet 2018 består Larvik Husflidslag av følgende frivillige i styreverv og kommiteer:

Leder: Berit Moe
Nestleder ikke valgt
Sekretær: Ragnhild Sannes
Kasserer: Anne Lise Larsen
Studieleder: Grete Odberg
Styremedlem: Sissel M. Åsheim
Inger Bye Stien
Jane Westby
Vara: Elbjørg Tenvik
Vara: Gretha Moen
Nettansvarlig: Berit Moe
UNG HUSFLID-kontakt

Marte Melsom/

Inger Johanne Hillestad

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.