Møter, strikkekafe, kurs

Kurs: Hvert semester arrangerer vi en rekke kurs. Du finner til enhver tid oppdatert kurskalender i menyen til venstre under punktet “kurskatalogen”

Lagsmøter:

Alle møtene begynner klokken 19.00 med mindre annet blir annonsert, og varer til ca klokken 21.

Alle våre møter og strikkekafeer er åpne for alle interesserte. En trenger ikke være medlem for å delta på dette. Det er normalt lett servering og åresalg.

Oversikt over sesongens tema finner du ved å klikke på menyen til venstre – “kurskatalogen”.

Strikkekafeer:
Alle strikkekafeene begynner klokken 18.30 og varer til ca 21. Det er gratis å komme inn, og kaffe, te og kaker kan kjøpes. Alle er velkommen!

For oppdatert liste over datoer for strikkekafeer og møter, se vår til enhver tid gjeldende kurskatalog til venstre i margen, eller aktivitetskalenderen, også denne til venstre i margen.

 

Vi har faste dager – møter og strikkekafeer arrangeres på tirsdager, normalt sett en gang i måneden hver.

 

Kari Melsom 4

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.