Hoppetau

March 20, 2012
By

Å lage hoppetau er en aktivitet Larvik Husflidslag tar med seg ut når vi er ute og profilerer oss. Dette er en gammel tradisjon som viser hvordan tau ble laget tidligere, og veldig populært blant barn. I Norge hadde vi fra gammelt av flere reperbaner, mer om disse kan du lese i denne artikkelen. Vi…

Read more »

Nettverk Vev – Vestfold

March 3, 2012
By

  Flere av Larvik Husflidslags medlemmer er også med i Nettverk Vev Vestfold. Nettverk Vev møtes circa 2 ganger i året til foredrag, utstilling og faglig påfyll, både for vevere og andre interesserte. Denne gangen var det den danske veverske og kunstner Lotte Dalgaard som holdt foredrag og demonstrasjon over hvordan hun benytter seg av…

Read more »